نوامبر 14, 2018
t09

چگونه حفظ محیط زیست را به کودکان آموزش دهیم؟

جموعه‌ای از عوامل  فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار […]
نوامبر 14, 2018
t010

آموزش به کودکان، قدم اول برای حفظ محیط زیست است

علی گلشن و عباس جهانگیریان نویسنده و پژوهش‌گر حوزه کودک و نوجوان در شصتمین نشست ترویج خواندن در کتاب‌خانه مرجع کانون که با موضوع «محیط زیست […]
نوامبر 13, 2018
zeu29onr

انیمیشن/ جداسازی زباله خشک و تر

    با جداسازی زباله های تر و خشک در حفظ ثروت ملی بکوشیم
نوامبر 13, 2018
03

پوستر/ تعداد کاربران سامانه تمو تا به امروز

به گزارش تیم رسانه‌ای تمو، سامانه تمو هم‌اکنون در 5 شهر در حال فعالیت است و شمار کاربران تمو به 10670 نفر رسید.