سپتامبر 10, 2018
jed6rst2

مراحل فعالیت در سامانه تمو برای کاربران دارای گوشی اندروید

مراحل فعالیت در سامانه تمو برای کاربران دارای گوشی اندروید
سپتامبر 10, 2018
jed6rst2

مراحل فعالیت در سامانه تمو برای کاربران فاقد گوشی اندروید

مراحل فعالیت در سامانه تمو برای کاربران فاقد گوشی اندروید
سپتامبر 10, 2018
jed6rst2

مراحل فعالیت در سامانه تمو

🌺به سادگی عضو جامعه «تمو» شوید و از مزایای آن بهره ببرید🌺 ✅ مراحل فعالیت در سامانه: 1. ابتدا از طریق اپلیکیشن یا مراجعه به غرفه‌ها […]
سپتامبر 10, 2018
jed6rst2

جشن بازیافت در فلکه لوزی با استقبال شهروندان روبه رو شد

با توجه به اجرای طرح موفق  خودگردان شدن غرفه بازیافت فلکه لوزی برای اولین بار در سطح شهر تهران،  اداره مدیریت پسماند منطقه با مشارکت ناحیه […]