اکتبر 3, 2018
02

تفکیک زباله از مبدأ چه مشکلات دارد؟

علیرضا خلیلی| کارشناس کشاورزی: در میان تلی از زباله به دنبال روزی خود می‌گردد و بی‌توجه به اطراف، سطل بزرگ زباله را بالا و پایین می‌کند […]
اکتبر 3, 2018
T09

طرح تفکیک زباله از مبدا

محمد اسلامی افزود: انتظار سرعت کار و پاسخگویی بیشتر را دارم و اگر ضرورت بر جابه‌جایی باشد به سرعت عمل خواهم کرد.استاندار با بیان اینکه زباله […]
اکتبر 3, 2018
02

تمو در استان قزوین آغاز به کار کرد

به گزارش تیم رسانه‌ای تمو، سامانه هوشمند تفکیک زباله از مبدأ «تمو» در استان قزوین آغاز به کار کرد و غرفه 10 و 11 خود را […]
اکتبر 2, 2018
T07

طرح تفکیک زباله از مبدا

زباله ثروتی ناشناخته سال ها پیش زمانی که برخی از کارشناسان محیط زیست برای نخستین بار با نگاهی اقتصاد گرا ، از زباله ها به عنوان […]