اکتبر 24, 2018
T01

استفاده از کمپوست چه مزایایی دارد؟

کارشناسان شهری معتقدند ، مقدار زیادی از زباله های تولید شده توسط همشهریان تر می باشند. در نتیجه می‌توان آنها را به کود کمپوست تبدیل کرد […]
اکتبر 24, 2018
T0

کمپوست چیست؟

کمپوست کودی است که از بازیافت مواد ارگانیک (مواد زائدی که ازگیاهان و حیوانات برجای می‌مانند) به دست می‌آید. از کمپوست (Compost) در باغبانی و کشاورزی […]
اکتبر 23, 2018
T03

۷ مرحله آسان برای تهیه کمپوست خانگی

مرحله اول : تهیه سطل یا جعبه های کمپوست Compost Bin شما میتوانید از انواع سطل هایی که در بازار مخصوص کمپوست هستند خریداری کنید ولی […]
اکتبر 23, 2018
T017

روش تولید کود کمپوست در خانه

تولید کود کمپوست از زباله‌های خانگی، بحثی است که اولین بار بیش از دو دهه پیش در کشورهای اروپایی و آمریکایی مطرح شد. مردم آموختند با […]