استفاده از زباله های خانگی

آگوست 25, 2018
a83kgz8z

تولید کمپوست از زباله‌های خانگی

یک فعال زیست محیطی گفت: تولید کمپوست خانگی توسط مردم در منازل می تواند جبران حجم خاکی که به واسطه صادرات گیاهان از دست می رود، […]