آموزش تفکیک زباله به کودکان

نوامبر 18, 2018
t06

آموزش بازیافت برای کودکان

با رشد جمعیت وگسترش شهرنشینی تولید زباله بیشتر و بیشتر می شود کامیون پشت کامیون برای بردن زباله ها می آیند آنها را می برند تا […]
نوامبر 17, 2018
T03

رابطه بازی کودکان و حفظ محیط زیست

آیا می‌خواهید طبیعت را حفظ، از آلودگی جلوگیری و روند تغییرات اقلیمی را آهسته کنید؟ طبق مطالعه‌ای که از سوی دانشگاه بریتیش کلمبیا انجام شده است، […]
نوامبر 17, 2018
t08

دوست داشتن طبیعت را به کودکان مان بیاموزیم

 امروزه با برنامه های تلویزیونی، کامپیوتری و افزارهای الکترونیکی، کودکان از لذت کشف طبیعت بی بهره مانده اند. این بیماری دوران ماست. مدرسه ها با فوق […]
نوامبر 14, 2018
t09

چگونه حفظ محیط زیست را به کودکان آموزش دهیم؟

جموعه‌ای از عوامل  فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار […]