آموزش تفکیک زباله به کودکان

اکتبر 7, 2018
T010

فایل/ آموزش بازیافت برای کودکان

با رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی، تولید زباله بیشتر و بیشتر می‌شود، کامیون پشت کامیون برای بردن زباله‌ها می‌آیند و آنها را می‌برند و دفن می‌کنند. […]