جوایز و قرعه‌کشی سامانه تمو

جایزه ویژه یک دستگاه خودرو به ازای هر صد هزار کاربر