سپتامبر 29, 2018
T02

انیمیشن/ آموزش تفکیک زباله

این انیمیشن برای آموزش شهروندان در زمینه پسماند و تفکیک زباله از مبدا، توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ، تهیه شده است.
سپتامبر 26, 2018
T04

انیمیشن/ تفکیک زباله از مبدا-طرح جمع آور یک روز در میان

  تفکیک زباله یا طبقه بندی زباله فرایندی است که از طریق آن زباله را به عناصر مختلف تفکیک می کنند. طبقه بندی ممکن است به […]
سپتامبر 26, 2018
T02

موشن گرافیک/ استفاده تفکیک زباله

  با تفکیک زباله های تر از خشک، بازیافت مواد آسان تر می گردد. از زباله های تر می توان در تولید (کود آلی) کمپوست و […]
سپتامبر 25, 2018
T019

تفکیک زباله ( خاطرات هزاره سوم )

کوچکترین وظیفه ما شهروندان عادی برای حفط محیط زیست تفکیک زباله هاست .