آگوست 21, 2018
9gioqdst

موشن گرافیک/ تفکیک زباله از مبدا

.   دفع و بازیافت زباله، یكی از معضلات جهان امروز، خصوصاً كشورهای جهان سوم و در حال توسعه است. بسیاری از زباله های تولیدشده مثل […]
آگوست 20, 2018
y7k32ukq

کلیپ/ فرید قلی – تفکیک زباله

. تفکیک زباله به معنی جداسازی زباله ها به دو گروه تر و خشک است. زباله خشک شامل چوب و محصولات وابسته به آن، فلزات و […]
آگوست 20, 2018
y7k32ukq

کلیپی جالب درباره تفکیک زباله

.   تا صحبت از تفکیک زباله در منزل می شود، بسیاری از شهروندان گمان می کنند این کار یک فرآیند سخت و پیچیده است که […]
آگوست 20, 2018
y7k32ukq

کلیپ/ تفکیک زباله از مبدا

  .   برای خاطر خودمان، فرزندانمان و زمین… اولین گام در تفکیک از مبدأ ریختن زباله های خشک و تر در سطل های جداگانه است. […]