سپتامبر 16, 2018
rvx2e7lb

ویدئو: کاغذ چگونه بازیافت میشه؟

  👈 با فعالیت در سامانه تمو و بازیافت کاغذ، می‌تونید جلوی بریده شدن درخت‌های زیادی رو بگیرید. 🔹بازسازی شده توسط تیم رسانه‌ای تمو
سپتامبر 12, 2018
rlf2show

موشن گرافیک آموزش استفاده از سامانه تمو

  موشن گرافیک آموزش عضویت، فعالیت و کسب جوایز در سامانه تمو
سپتامبر 10, 2018
jed6rst2

مراحل فعالیت در سامانه تمو برای کاربران دارای گوشی اندروید

مراحل فعالیت در سامانه تمو برای کاربران دارای گوشی اندروید
سپتامبر 10, 2018
jed6rst2

مراحل فعالیت در سامانه تمو برای کاربران فاقد گوشی اندروید

مراحل فعالیت در سامانه تمو برای کاربران فاقد گوشی اندروید