نوامبر 6, 2018
004

پوستر/ بخشی از زباله‌های تفکیک شده توسط کاربران تمو

به گزارش تیم رسانه‌ای تمو، این کیسه‌ها در صورتی که توسط کاربران عزیز تمو تفکیک نمی‌شد باید در طبیعت رها یا دفن می‌شد. اما الان این […]
نوامبر 6, 2018
005

پوستر/ با فعالیت در سامانه تمو، سرمایه‌های ملی کشور را هدر ندهیم

* تفکیک زباله در منازل، یعنی افزایش چند برابری بازیافت زباله و کاهش هزینه‌های مدیریت پسماند. * با فعالیت در سامانه تمو، باعث کاهش هدر رفتن […]
نوامبر 6, 2018
003

پوستر/ خانواده تمو در آستانه‌ی 10 هزار نفری شدن

به گزارش تیم رسانه‌ای تمو،خانواده تمو در آستانه‌ی 10 هزار نفری شدن است. این تعداد کاربران رکوردی تازه در حوزه تفکیک زباله در کشور ثبت کرد. […]
نوامبر 3, 2018
jx2ko93w

پوستر/ با تفکیک زباله می‌توانیم در جامعه قدمی مؤثر برداریم

با فعالیت در سامانه تمو و تفکیک زباله در منزل، می‌توانیم قدمی مؤثر برای مقابله با معضل زباله‌گردی و پخش زباله در اطراف سطل‌های آشغال برداریم. […]