نوامبر 10, 2018
t016

ضرورت دوستی با طبیعت برای کودکان

 تا همین چند سال پیش، دنیای کودکان ایرانی اغلب سرشار از جنبش و تحرک و تجربه آموزی از طبیعت بود؛ دنیایی واقعی که طبیعت و نشانه […]
نوامبر 6, 2018
t01

بازیافت مواد و سلامت محیط زیست

بسیاری از مواد در طبیعت تجزیه می شوند و به خودی خود بازیافت می شوند این موارد در مورد موجودات زنده ای که می میرند و […]
نوامبر 6, 2018
v5r507ga

مدیریت بازیافت در رستوران

مدیریت بازیافت در رستوران یکی از موارد بسیار مهمی است که هم در کاهش هزینه های رستوران می توان به آن اهمیت داد و هم از […]
نوامبر 5, 2018
T0

بازیافت از منازل شروع می شود

در مناطق شهری ایران روزانه بالغ بر ۴۰ هزار تن مواد زائد جامد تولید می‌شود. با توجه به ترکیب فیزیکی زباله‌های شهری و وجود ۷۰ درصد […]