سپتامبر 3, 2018
o1cnooup

آموزش تفکیک زباله برای بازیافت

برای اقدام در جهت بازیافت باید به این سه فاکتور کلیدی همیشه و همه جا توجه داشت: مصرف کمتر (Reduce ) فقط چیزهایی را بخرید که […]
سپتامبر 2, 2018
t05

آموزش تفکیک زباله در منزل

همیشه گفته‌اند پیشگیری بهتر از درمان است و شاید همین موضوع درباره بازیافت زباله‌ها نیز صادق باشد. یعنی بهتر است در وهله اول تا جایی که […]
سپتامبر 1, 2018
t04

روش‌های تفکیک زباله در منزل و فواید آن

هر روز به میزان زباله‌های تولید شده توسط جوامع بشری افزوده می‌شود. همین امر موجب آلوده شدن محیط زیست شده و منابع طبیعی را آلوده می‌کند. […]
سپتامبر 1, 2018
t03

آموزش تفکیک زباله در خانه

تا صحبت از تفکیک زباله از مبدأ می شود، بسیاری از شهروندان گمان می کنند این کار یک فرآیند سخت و پیچیده است که نیاز به […]