سپتامبر 9, 2018
T04

تفکیک زباله یا جداسازی زباله

آدم هایی هستند که دور ریزهای خود را به کسانی که وسایل کهنه را خریداری می کنند می فروشند.این وسایل می توانند مجلات, بطری های مستعمل, […]
سپتامبر 8, 2018
T02

پاسخ به 8 سوال رایـج درباره تفکیک و بازیافت زباله

د نیست اهمیت بازیافت را دوباره به خودمان یادآوری کنیم؛ بازیافت یعنی آماده‌سازی مواد برای بهره‎وری دوباره. مواد بازیافت‌پذیر هم عبارت است از آهن‌آلات، پلاستیک، شیشه، […]
سپتامبر 8, 2018
T01

طرح تفکیک زباله از مبدا

زباله ثروتی ناشناخته سال ها پیش زمانی که برخی از کارشناسان محیط زیست برای نخستین بار با نگاهی اقتصاد گرا ، از زباله ها به عنوان […]
سپتامبر 5, 2018
04

زباله​ها را چگونه تفکیک کنیم؟!

همیشه گفته‌اند پیشگیری بهتر از درمان است و شاید همین موضوع درباره بازیافت زباله‌ها نیز صادق باشد. یعنی بهتر است در وهله اول تا جایی که […]