اکتبر 3, 2018
02

تفکیک زباله از مبدأ چه مشکلات دارد؟

علیرضا خلیلی| کارشناس کشاورزی: در میان تلی از زباله به دنبال روزی خود می‌گردد و بی‌توجه به اطراف، سطل بزرگ زباله را بالا و پایین می‌کند […]
اکتبر 3, 2018
T09

طرح تفکیک زباله از مبدا

محمد اسلامی افزود: انتظار سرعت کار و پاسخگویی بیشتر را دارم و اگر ضرورت بر جابه‌جایی باشد به سرعت عمل خواهم کرد.استاندار با بیان اینکه زباله […]
اکتبر 2, 2018
T07

طرح تفکیک زباله از مبدا

زباله ثروتی ناشناخته سال ها پیش زمانی که برخی از کارشناسان محیط زیست برای نخستین بار با نگاهی اقتصاد گرا ، از زباله ها به عنوان […]
اکتبر 2, 2018
T06

تفکیک زباله را جدی بگیریم!

تا صحبت از تفکیک زباله می‌شود، بسیاری فرآیند سخت و پیچیده‌ای از آن را در ذهن خود تصور می‌کنند در حالی که جداسازی زباله‌ها بسیار ساده […]