اکتبر 15, 2018
T09

همه چیز در مورد بازیافت و تفکیک زباله

برای بسیاری از مردم سخت است که قبول کنند با همین زباله تولیدی هر روزشان می‌توانیم در مصرف منابع طبیعی صرفه‌جویی کرده و به جای استفاده […]
اکتبر 14, 2018
T010

مقایسه ی انواع کمپوست و کود دامی و کود شیمیایی

خاک¬های مناطق خشک و نیمه خشک کشور ما که بیش از هشتاد درصد زمین¬های کشاورزی را تشکیل می¬دهد از نظر مواد آلی فقیر هستند. برای بهبود […]
اکتبر 14, 2018
T011

خواص کود ورمی کمپوست

ورمی‌کمپوست عبارتست از مدفوع کرم‌هایی که از کود دامی یا هر مواد آلی دیگر تغذیه کرده و مواد آلی را به ذرات خیلی ریز خرد می‌کنند. […]
اکتبر 13, 2018
T034

روش تفکیک حداکثری زباله‌ها در ژاپن

اغلب کشورهای آسیایی، فرهنگ و پیشینه تاریخی ارزشمندی دارند. اما متأسفانه این سابقه، در برخی کشورها فراموش شده و ارج نهاده نمی شوند. پرتاب انواع زباله […]