اکتبر 16, 2018
T09

فواید و اثرات استفاده از کمپوست

کودآلی کمپوست درخاکهای سنگین دانه بندی و تخلل خاک را بهتر میسازد و نفودپذیری و تهویه خاک را بهبود میبخشند . در خاکهای سبک مانند اسنفج […]
اکتبر 16, 2018
T08

فواید استفاده از کمپوست

هوموس و مواد آلی خاک را افزایش داده و بعضی از ویتامین‌ها، هورمونها و آنزیمهای مورد نیاز را تأمین می‌کند این مواد نمی‌توانند بوسیله کودهای شیمیایی […]
اکتبر 15, 2018
T011

قانون مدیریت پسماند ها

خلاصه ای از قانون مدیریت پسماند ها و آیین نامه اجرایی آن قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از […]
اکتبر 15, 2018
T010

بازیافت چگونه کار می کند

بازیافت فرآیندی است که در آن زباله های تولید شده، پس از جمع آوری و تفکیک، دوباره به چرخه مصرف وارد میشوند، در این فرآیند زباله […]