اکتبر 8, 2018
T09

آموزش مديريت پسماند در هتل‌ها

مديريت صحيح پسماند در هتل ها که از بزرگترين واحد هاي صنفي توليد زباله خانگي(مانند زباله توليدي اطاق ها،آشپزخانه،رستوران و …)هستند،بايد جدي گرفته شوند. پسماند ها […]