نوامبر 6, 2018
v5r507ga

مدیریت بازیافت در رستوران

مدیریت بازیافت در رستوران یکی از موارد بسیار مهمی است که هم در کاهش هزینه های رستوران می توان به آن اهمیت داد و هم از […]
سپتامبر 1, 2018
5pbjam7a

بازیافت در رستوران چه اهمیتی دارد؟

طبق بررسی های انجام شده یک رستوران در طول هفته ۲٫۰۰۰ پوند زباله تولید می کند، بازیافت در رستوران بسیار مهم است و هنگام راه اندازی […]